Ausbildungen – Fortbildungen – Trainings

Prozessbegleitung

Leitung: Dr. Markus Fischer
Beginn: 11.01. – 13.01.2019

Details

I Ging Empowerment Ausb.

Leitung: Marc Häberlin
Beginn: 01. – 03.03.2019

Details

HerzKreis®-TrainerInnen Ausb.

Leitung: M. Schmidt, M. v. Kempen &
H. Just |
Beginn: 18. – 20.04.2019

Details

Qigong Ausbildung

Leitung: Franz P. Redl
Beginn: Herbst 2019

Details

Dakini Training

Leitung: Edith Amann
Beginn: wird bekannt gegeben

Details

Chinesische Ernährungslehre

Leitung: Ina Diolosa
Beginn: 25.01. – 27
.01.2019

Details

Wilderness Ausbildungen

Leitung: Franz P. Redl
Beginn: Frühling 2019

Details

Akupunkt Meridian Massage

Leitung: Michael Uhrhan
Beginn: 10.05. – 13.05.2019

Details

Trad. Chinesische Medizin

Leitung: Claude Diolosa
Beginn: 04. – 08.03.2020

Details

TaoWoman® Ausbildung

Leitung: Edith Amann
Beginn: wird bekannt gegeben

Details

Beziehungsfähigkeit

Leitung: Ansula F. & Matthias Keller
Modul 4-5: 13.02. – 23.06.2019

Details

TCM-Differentialdiagnostik

Leitung: Claude Diolosa
Beginn: 12. – 15.04.2019

Details

Shambhala Reiki® Ausbildung

Leitung: Erna Janisch
Beginn: 04.10. – 06.10.2019

Details

Trad. Europäische Medizin

Leitung:  Erna Janisch 
Beginn: voraussichtlich Herbst 2021

Details